Ing. Monika Offertálerová: Metlina – lat. panicula je typ jednoduchého strapcovitého súkvetia s úplne vyvinutým vretenom i bočnými rozkonárenými konármi, pričom bočné konáre sú na báze metliny bohatšie rozkonárené ako vyššie postavené bočné konáre; vrcholový kvet má postavený najvyššie, a to aj na bočných konároch. Ide o vývojovo najpôvodnejší typ strapcovitého súkvetia (obr. 2). Príklady rastlín s týmto typom súkvetia: Sorghum vulgare L., Ligustrum vulgare L., Syringa vulgaris L. a pod.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR