Ing. Monika Offertálerová: Rastlinná bunka – je základná stavebná jednotka rastlinného organizmu. Je to eukaryotická bunka, čo znamená, že obsahuje genetickú informáciu vo forme chromozómov obalených dvojitou jadrovou membránou. Dospelá rastlinná bunka obsahuje: cytoplazmu, cytoplazmatickú membránu, jadro s jadierkom, vakuoly, plastidy (chloroplasty, chromoplasty, leukoplasty) a mitochondrie. Tvar a rozmery bunky sú rôzne. Bunky bývajú spravidla mikroskopické, hoci v extrémnych prípadoch môžu nadobúdať dĺžku rádovo v cm (napr. jednobunková riasa Acetobularia meria až 5 cm a niektoré sklerenchymatické vlákna až 7,5 cm. Extrémom sú bunky lykových vlákien, ktoré dosahujú dĺžku až 30 cm. Naopak najmenšie bunky tvorí zelená riasa Ostreococcus tauri. Ich priemer je približne jeden μm a sú najmenšími eukaryotickými bunkami vôbec.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR