Ing. Monika Offertálerová: Protoplast – je živý obsah bunky ohraničený cytoplazmatickou membránou (plazmalemou), polopriepustnou vrstvou zloženou z fosfolipidov. Táto fosfolipidová membrána sa nachádza aj na mnohých miestach vo vnútri bunky. Protoplast obsahuje cca 75 až 80 % vody. Súčasťou protoplastu sú bunkové organely. Priestor medzi nimi vypĺňa cytoplazma tvorená vodou a vysokomolekulárnymi látkami.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR