Ing. Monika Offertálerová: Celulóza – je rastlinný polysacharid, ktorý je súčasťou stien rastlinných buniek. Na rozdiel od živočíšnej bunky, rastlinná bunka má z vonkajšej strany cytoplazmatickej membrány ešte bunkovú stenu, ktorej hlavnou zložkou je celulóza (buničina). Stena bunke dodáva pevnosť a charakteristický tvar.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR