Ing. Monika Offertálerová: Chloroplast – je bunková organela; ide o fotosynteticky aktívny zelený plastid nachádzajúci sa v zelených častiach rastlín, niektorých prvokov a rias. Najviac sú chloroplasty zastúpené v asimilačnom pletive listov rastlín. Obsahujú chlorofyl, sú bohaté na membrány a prebieha v nich fotosyntéza.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR