Ing. Monika Offertálerová: Bunková organela – je subcelulárna (čiže menšia ako bunka) podjednotka (akýsi orgán) vo vnútri bunky, špecializovaný na nejakú funkciu, ktorý je spravidla obklopený membránou.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR