Ing. Monika Offertálerová: Bunková stena – je pevný organický materiál na povrchu buniek rastlín a rias, baktérií, archeí, húb; ktorý plní ochrannú funkciu a funkciu vonkajšej kostry bunky. Ide o prvú pozorovanú bunkovú štruktúru na mikroskopickej úrovni – pomocou jednoduchého svetelného mikroskopu ju na priečnom reze korkom v roku 1665 sledoval i renesančný filozof prírody a architekt Robert Hooke. Základnú štruktúrnu kostru bunkovej steny rastlín: tvoria celulózy, hemicelulózy a pektíny.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR