Ing. Monika Offertálerová: Pravý plod - je plod, ktorý vznikol z kvetu s piestikom (= plody krytosemenných rastlín). Pravé plody sa delia na dužinaté plody a suché (nepukavé, pukavé a rozpadavé) plody.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR