Ing. Monika Offertálerová: Semenný plod - je plod, ktorý vznikol z kvetu bez piestika (= plody nahosemenných rastlín).

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR