Ing. Monika Offertálerová: Nažka - je suchý nepukavý plod, zvyčajne jednosemenný, s blanitým alebo kožovitým oplodím nezrastajúcim s osemením. Napr.: zobáčikatá nažka s chocholcom, zobáčikatá nažka, krídlatá nažka.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR