Ing. Monika Offertálerová: Listy striedavé – prisadajú na rozličných miestach stonky (napr. dub, lipa, vinič)

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR