Ing. Monika Offertálerová: Listy protistojné – prisadajú na stonke oproti sebe (napr. hluchavka biela, mydlica lekárska)

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR