Ing. Monika Offertálerová: Dvojzväzkové tyčinky – sú tyčinky zrastené do dvoch zväzkov (napr. Fumaria officinalis L., Melilotus officinalis L.)

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR