Ing. Monika Offertálerová: Kôstkovica – lat. drupa je dužinatý plod, ktorý má vonkajšie oplodie blanisté[/sb[sb]] (exokarp), stredné oplodie mäsité (mezokarp) a vnútorné oplodie kamenné (endokarp) – tzv. kôstku, v ktorej je obyčajne jedno semeno. Kôstka môže byť hladká (čerešňa), drsná (slivka), vráskovitá (broskyňa) alebo dvojpuzdrová (drieň obyčajný).

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR