Ing. Monika Offertálerová: Liana – je bylina alebo drevina, zakoreňujúca sa v zemi. Má tenkú a chabú stonku, ktorá nemá dostatok pevnosti, aby rástla vzpriamene, a preto sa musí zachytávať, opierať alebo ovíjať o podklad (napr. Akebia quinata (Houtt.), Humulus lupulus L.).

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR