Ing. Monika Offertálerová: Mitochondrie - sú membránové bunkové organely, ktoré sa vyskytujú v eukaryotických bunkách. Ich základnou funkciou je produkcia energie pre organizmus. Možno preto povedať, že mitochondrieenergetickou zásobárňou rastlinných aj živočíšnych buniek.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR