Ing. Monika Offertálerová: Alpínky – sú trvalé, spravidla nízke rastliny bylinného poschodia, ktoré v prírode rastú v horách celého sveta (nielen v Alpách) nad hornou hranicou lesa. Vysokohorské rastliny, skalničky. Príklady alpíniek v podobe rodov: devätorníky (Helianthemum), horce (Gentiana), lomikamene (Saxifraga) a pod.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR