Ing. Monika Offertálerová: Drastikum – veľmi silné preháňadlo. Príklad: Ricínový olej získaný lisovaním zo semien rastliny ricín obyčajný (Ricinus communis) má silný preháňavý účinok.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR