Ing. Monika Offertálerová: Emetikum – liečivo, ktoré vyvoláva zvracanie. Podáva sa teda k vyprázdneniu obsahu žalúdka, čím prináša rýchlu úľavu pri trvajúcich nevoľnostiach, ťažobách a toxických otravách žalúdka. Medzi rastliny s významným emetickým (na dávenie povzbudzujúcim) účinkom patrí kopytník európsky (Asarum europaeum).


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR