Ing. Monika Offertálerová: Drieň obyčajnýCornus mas

Podľa Hildegardinej zdravovedydrienky dobré pre zdravých i chorých, čistia žalúdok a črevá.

Zdroj: Hildegarda z Bingenu (16. září 1098 – 17. září 1179).


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR