Ing. Monika Offertálerová: RíbezleRibes

Podľa Hildegardinej zdravovedy by sa mali používať len spolu s iným ovocím, napr. malinovo-ríbezľový lekvár.

Zdroj: Hildegarda z Bingenu (16. září 1098 – 17. září 1179).


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR