Ing. Monika Offertálerová: PšenicaTriticum

Podľa Hildegardinej zdravovedy je 100% vhodná pre zdravých aj chorých, ale len ako celozrnná múka na pečenie; t. j. na chlieb, koláče a pečivo. Naopak najemno vymletá múka človeku škodí, pretože zahlieňuje organizmus a podľa svätej Hildegrady by sa nemala používať.

Zdroj: Hildegarda z Bingenu (16. září 1098 – 17. září 1179)


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR