Ing. Monika Offertálerová: JačmeňHordeum

Podľa svätej Hildegardy nie je vhodný na jedenie, pretože spôsobuje zdravotnú ujmu zdravým aj chorým.

Zdroj: Hildegarda z Bingenu (16. září 1098 – 17. září 1179).


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR