Ing. Monika Offertálerová: FenikelFoeniculum vulgare

Podľa Hildegardinej zdravovedy je vhodný na jedenie bez obmedzenia.

Zdroj: Hildegarda z Bingenu (16. září 1098 – 17. září 1179).


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR