Ing. Monika Offertálerová: LobodaAtriplex

Podľa Hildegardinej zdravovedy je vhodná, pretože podporuje dobré trávenie.

Zdroj: Hildegarda z Bingenu (16. září 1098 – 17. září 1179).


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR