Ing. Monika Offertálerová: Palina - Artemisia

Podľa Hildegardinej zdravovedy je vhodná varená do prívarkov a v mäsových jedlách. Lieči chorý žalúdok a vnútornosti.

Zdroj: Hildegarda z Bingenu (16. září 1098 – 17. září 1179).


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR