Ing. Monika Offertálerová: Galgán - Alpinia galanga

Podľa Hildegardinej zdravovedy je vhodný do mäsových jedál aj ako korenina do údenín, má ostrú chuť. Svätá Hildegarda, ďalej uvádza, ten "Kto má bolesti srdca alebo má srdce slabé, nech jedáva dostatok galganu".

Zdroj: Hildegarda z Bingenu (16. září 1098 – 17. září 1179).

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR