Ing. Monika Offertálerová: Šalvia - Salvia officinalis

Podľa Hildegardinej zdravovedy je osožná proti škodlivým šťavám - nazeleno i uverná. Jedenie chleba s listami šalvie alebo posypaného šalviovým práškom zmierňuje zlé šťavy.

Poznámka na margo vysvetlenia pojmu "zlé šťavy" alebo "chorobné, škodlivé šťavy" podľa sv. Hildegardy:

Najčastejšími príčinami chorôb sú dnes podľa všetkého geomagnetické žiarenie, vodné žily, znečistenie životného prostredia, atómové žiarenie, nesprávna životospráva, genetické príčiny, duchovné príčiny...  Áaaa je toho viac než dosť.

Svätá Hildegarda o príčinách chorôb uvádza nasledovné: "Jestvuje štvoro štiav. Dve najdôležitejšie z nich sa menujú flegma, ďalšie dve hlien...". Tieto 4 šťavy sú k sebe navzájom v celkom osobitnom vzťahu. "Ak je vzájomný pomer týchto štiav u človeka správny, človek je v stave pokoja (to značí, že je zdravý). (...). Dôvod toho, že niektorí ľudia trpia na všetky možné choroby, spočíva vo flegme, ktorej majú nadbytok. Keby totiž človek bol ostal v raji, nemal by vo svojom tele flegmy, ktoré sú prameňom mnohého zla, ale jeho mäso by bolo úplne zdravé a neobsahovalo by nijaké hlieny. Pretože sa však priklonil k zlému a dobro opustil, stal sa podobným zemi, ktorá rovnako rodí dobré i zlé byliny jednu vedľa druhej, a ktorá má v sebe dobrú i zlú vlhkosť a šťavy."
Prapričína chorôb teda podľa sv. Hildegardy spočíva v tom, že človek v raji zhrešil.

A predovšetkým tento hriech radikálne zmenil telo Adama a Evy. ... "Keď Adam prekročil boží zákaz (od onoho času, čo jedol jablko) sa v ňom i celom jeho pokolení vyvinula čierna žlč, ktorá je príčinou každej ťažkej choroby."

Nasledujúce vplyvy tohto hriechu možno charakterizovať takto:
- v človeku vznikli šťavy a flegmy
- premenou kryštálu sa vytvoril žlčník
- zmenili sa gény
- od tých čias musí človek ustavične zásobovať svoje telo potravou (čo predtým nemusel a čo je dnes jednou z hlavných príčin chorôb)
- jeho myseľ sa zmenila (citový život človeka je poznamenaný vplyvom smútku a hnevu)
- príroda (životné prostredie, všetko, čo bolo stvorené) sa premenila a má dnes na človeka do istej miery nepriaznivý vplyv
- človek sa oddelil od Boha (z toho pochádza väčšina chorôb psychickej povadhy, pretože človek sa sám z vlastnej vôle vzidalil od prameňa života, ktorým je Boh).

Každý z týchto následkov hriechu je sám o sebe príčinou chorôb.

Zdroj: Hildegarda z Bingenu (16. září 1098 – 17. září 1179).


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR
Ďalšie informácie v článkoch o rastlinách
Salvia officinalis - šalvia lekárska Salvia officinalis - šalvia lekárska
Či už vás trápi zápach z úst, pásový opar alebo hľadáte prírodnú cestu k liečbe gynekologických zápalov, dajte zelenú šalvii. Ocenia ju aj vaše chuťové bunky, obzvlášť v karbonátkach …
| 20.11. 2013
Šalvia - Salvia officinalis tricolor Salvia officinalis - šalvia
Vysádza sa na teplé a slnečné miesto a potrebuje priepustnú a vápenatejšiu pôdu. V apríli môžete sadiť odrezky. Poloker potrebuje veľa miesta a v zime chránené stanovište. V tomto období sa zakrýva vetvičkami, ktoré ju chránia pred mrazom. Na jar sa zostrihá …
Kvety a záhrada | 01.06. 2007
Salvia officinalis - šalvia Salvia - šalvia
Má rada slnečné miesto a rovnomernú vlhkosť vzduchu. radšej polievať menej, ako nadmerne. Pri nadmernej vlhkosti substrátu môžete rastlinu poškodiť. Kvety sa objavia druhý rok po zime (v júni). Po výsadbe sa pridáva do zálievky 1 – 2x hnojivo. Zaštipujú sa konce …
Kvety a záhrada | 24.09. 2007