Ing. Monika Offertálerová: Piepor kubébový - Piper cubeba

Podľa Hildegardinej zdravovedy "Jedenie zmierňuje u človeka žiadostivosť, ale rozradostňuje ducha, dodáva čistý rozum a vedomosti, čistí a rozjasňuje."

Zdroj: Hildegarda z Bingenu (16. září 1098 – 17. září 1179).

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR