Ing. Monika Offertálerová: Materina dúška - Thymus serpyllum

Svätá Hildegarda na margo tymianu uvádza, že ten "Kto má choré mäso, ktoré akoby bolo zapálené od svrabu, nech si mäsité i zeleninové pokrmy často korení tymianovým práškom. Jeho mäso sa vnútorne vylieči a očistí." (Vyrážky akéhokoľvek pôvodu.)

Zdroj: Hildegarda z Bingenu (16. září 1098 – 17. září 1179).


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR