Ing. Monika Offertálerová: Horčica - Sinapis alba

Podľa Hildegardinej zdravovedy nie je vhodná na jedenie. "Jej semeno iným jedlám síce dodáva chuť, avšak chorému, slabému a studenému žalúdku nie je na prospech. Silný žalúdok si s ňou poradí. Nedpoporuje však ani správne trávenie, ani človeka neprečisťuje."

Zdroj: Hildegarda z Bingenu (16. září 1098 – 17. září 1179).


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR