Ing. Monika Offertálerová: ŠkoricaCinnamomum verum

Podľa Hildegardinej zdravovedy "Škorica obsahuje veľmi mocné sily; zmierňuje zlé šťavy a podporuje v človeku tvorbu dobrých štiav."

Zdroj: Hildegarda z Bingenu (16. září 1098 – 17. září 1179).


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR