Ing. Monika Offertálerová: Mak vlčí - Papaver rhoeas
Čeľaď: Papaveraceae / makovité

Je národne obľúbenou rastlinou a symbolom Belgicka. Kvet vlčieho maku je tiež symbolom pre padlých vojakov 1. svetovej vojny. Pamiatku vojnových veteránov si pripomíname celosvetovo dňa 11. novembra.

Téma: Národne obľúbené rastliny


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR