Ing. Monika Offertálerová: Ďatelina lúčna - Trifolium pratense

Čeľaď: Fabaceae / bôbovité.

Ďatelina lúčna je národne obľúbenou rastlinou "Krajiny Vikingov" - Dánska. V ľudovom liečiteľstve sa používa hlavne pre svoje čistiace, dezinfekčné a sťahujúce vlastnosti. Vo všeobecnosti sa u nás berie ako poľná burina, ale treba podčiarknuť, že je to i liečivá rastlina.

Téma: Národne obľúbené rastliny


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR