Ing. Monika Offertálerová: Trávniky v máji

Máj je čas, kedy môžeme zakladať nové trávniky, tie staršie ale nezabudnime zalievať, prihnojovať a prípadne aj kosiť, ak je už tráva privysoká. Hustý zelený trávnik je snom každého záhradkára a milovníka trávnikov, preto dbajme o pravidelnú zálievku a starostlivosť trávnika v našej záhrade, aby si získal obdiv jej návštevníkov! A práve jar je obdobie, kedy mu treba venovať najviac pozornosti!

Téma: Máj v záhrade

Trávník

Trávník

Trávník

Trávník


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR