Ing. Monika Offertálerová: Lipa - Tilia
Čeľaď: Tiliaceae / lipovité

Lipa (Tilia) je rod z kategórie listnatých stromov. Lipy dorastajú do výšky 20 až 40 m! Listy majú srdcovitý tvar. Kvety sú liečivé.

Rod Tilia zahŕňa približne 30 druhov, pričom presný počet z dôvodu ich kríženia dodnes nie je známy.

U nás sú známe 3 druhy:
Lipa malolistá (Tilia Cordata) → má oranžovú farbu konárov so šedými škvrnami,
Lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) → má červeno-purpurovú farbu konárov,
Lipa obyčajná (Tilia x europaea). 

Lipa je národný strom, ktorý sa od nepamäti považuje za symbol Slovanstva!

Zaujímavosť: Kedysi sa lipa sadila pri každom narodení dieťaťa, ich dlhovekosť totiž slúžila ako kronika, strom bol takto spojený vždy s konkrétnym človekom či konkrétnymi ľuďmi!


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR