Ing. Monika Offertálerová: Cypruštek Lawsonov - Chamaecyparis lawsoniana
Cypruštek patrí do čeľade borovicorastov - Cupressaceae / Cyprusovité

Maximálna výška: 38 m. Pretiahnutá úzka silueta. Malé guľkovité šišky a trsy malých šupinatých (resp. podobných šupinkám) lístkov. Fialovohnedá šupinatá kôra. Je výborný ako súčasť živých plotov, ale môže sa vydadiť aj ako solitér.


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR