garten-sk: Aké dreviny sú vhodné na živý pot v permakultúrnej záhrade?
Dotaz zákazníka firmy Rastlinky.sk
Erich Seemann: Pre založenie permakultúrnej záhrady sú vhodné len domáce druhy drevín a rastlín, takže smreky, živý plot aj z brečtana, topoľov a vŕb, vtáčieho zobu. V takejto záhrade je nutné vytvoriť vetrolamy, aby neodfukovalo mulčovací materiál, aby nedochádzalo prílišnému prúdeniu vzduchu. Ihličnany môžu byť vysadené a prikryté v kôre, ostatné aj v slame a v štrku.

Rastlinky.sk - Pestovateľmi obľúbený katalóg zásielkovej služby