Ing. Monika Offertálerová: Protoplazma – je metabolicky aktívna živá hmota bunky. Delí sa na karyoplazmu (jadrovú plazmu) a cytoplazmu (plazmu mimo jadra). Z protoplazmy sa vytvárajú tzv. organely; ako sú jadro, plastidy a mitochondrie umiestnené v polotekutej hmote – cytoplazme.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR