Ing. Monika Offertálerová: Anestetikum – látka spôsobujúca miestne alebo celkové znecitlivenie organizmu.

Anestetické účinky majú napr. listy kokainovníka (koky) pravého (Erythroxylon coca), ktoré obsahujú alkaloid kokaín, ktorý účinkuje aj ako lokálne anestetikum.


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR