Ing. Monika Offertálerová: Liana je popínavá rastlina s drevnatou stonkou známa najmä z tropických dažďových pralesov. Zakoreňuje v zemi a kmene stromov využíva ako oporu pre svoju stonku, čím sa dostáva do vyšších etáží lesa a získava viac svetla pre fotosyntézu.

Niektoré liany sa využívajú ako okrasné popínavé rastliny na pokrytie vertikálnych a horizontálnych plôch a k vytvoreniu zaujímavých efektov. Medzi známe liany mierneho pásma patrí napr. plamienok (Clematis), réva vinná (Vitis vinifera), chmeľ obyčajný (Humulus lupulus), brečtan popínavý (Hedera helix) a pod.


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR