Ing. Monika Offertálerová: Bobuľa – lat. bacca je typ dužinatého plodu so šťavnatým mezokarpom aj endokarpom, spravidla viacsemenný plod, ktorý sa tvorí z viacplodolistového niekedy jednoplodolistového gynécea.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR