Ing. Monika Offertálerová: Kvetné lôžko – je apikálny koniec kvetnej stopky, na ktorom sú umiestnené jednotlivé kvetné časti. Najčastejšie býva ploché, vypuklé, polguľovité alebo preliačené.
Kvetné lôžko Matricaria recutita

Kvetné lôžko Matricaria recutita


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR