Ing. Monika Offertálerová: Hemicyklický kvet – lat. flos hemicyclicus je kvet, ktorý má niektoré (spravidla vonkajšie) kvetné časti umiestnené v kruhoch a ostatné (vnútorné) v skrutkovnici.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR