Ing. Monika Offertálerová: Koruna nesúmerná – je koruna, ktorá má lupienky nerovnaké alebo rozostavené tak, že nemožno nimi preložiť žiadnu rovinu súmernosti.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR