Ing. Monika Offertálerová: Jahňada – lat. amentum je typ strapcovitého súkvetia, klas, pri ktorom je hlavná os obyčajne ohnutá dolu so sediacimi malými kvetmi (ovisnutý klas). Príklady: topoľ, jelša, breza, vŕba, lieska, orech.

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR