Ing. Monika Offertálerová: Jednozväzkové tyčinky – sú tyčinky celého kvetu nitkami zrastené do jedného zväzku, napr. čeľaď slezovité (Malvaceae).


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR