Ing. Monika Offertálerová: Laločnatý list – je list s lalokmi i tupými výčnelkami, siahajúcimi nanajvýš do štvrtiny polovice čepele (napr. druhy z rodu Quercus).

Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR