Ing. Monika Offertálerová: Antiarytmikum – látka užívaná pri srdcových arytmiách, zastavujúca arytmiu srdca. Arytmia srdca je porucha srdcového rytmu. Ide o jedno z najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení srdca, pričom väčšina ľudí ani nevie, čo arytmia srdca presne znamená a ako ich ohrozuje na živote, pretože môže byť prejavom vážneho ochorenia srdca.

Arytmie srdca (poruchy srdcového rytmu) môžeme rozdeliť do týchto základných skupín:
- bradykardia (ide o spomalený rytmus srdca = spomalený pulz)
- tachykardia  (ide o veľmi zrýchlený rytmus srdca = zrýchlený pulz)
- fibrilácia (ide o nekoordinované pohyby srdca)
- fibrilácia predsieni (ide o nepravidelné sťahovanie stien predsieni srdca)
- fibrilácia komôr (ide o nepravidelné chvenie svalových vlákien srdca, vzniká neschopnosť prečerpávať krv).

Medzi liečivé rastliny, ktoré priaznivo vplývajú na zdravý, pravidelný; t. j. optimálny (ani rýchly, ani pomalý) rytmus srdca patria jablčník obyčajný (Marrubium vulgare), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), medovka lekárska (Melissa officinalis), valeriána lekárska (Valeriana officinalis).


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR