Ing. Monika Offertálerová: DulaCydonia oblonga

Je dobrá pre zdravých i chorých v surovom, varenom aj sušenom stave. Dula pomáha z tela vylučovať toxické látky.

Zdroj: Hildegarda z Bingenu (16. září 1098 – 17. září 1179).


Ing. Monika Offertálerová
interná doktorandka
Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR